Kolmule

(Mocromesistius potassou.)    Blue whiting

 

Størrelse: Opptil 50 cm

 

Biologi/fisket: Kolmulen er en slank, pelagisk torskefisk. Navnet kommer av at munnhulen og gjellehulene er svarte. Den er relativt sjelden i Vest-Atlanteren, men tallrik i Øst-Atlanteren hvor den strekker seg fra Marokko til Svalbard og fra den Midt-Atlantiske rygg til et stykke inn i Barentshavet. Føden er krill, vingesnegler, småfisk og fiskelarver.

*

Den blir kjønnsmoden fra 2 – 5 år. Kolmulen samles i gyteområdet vest for de britiske øyer i fra slutten av februar til slutten av april for å gyte. Først ved Porcupine Bank, vest av Irland, senere vest av Hebriderne. Hos oss gyter lokale bestander langs eggakanten nordover mot Tromsøflaket og i fjordene. Gytinga foregår på 300-400 m dyp. Kolmule er viktig føde for større fisk. Den er også en viktig ressurs for våre fiskerier.

 

Sesong: Det største fiske foregår i gyteområdet om våren. Ellers blir den fisket på i Nordsjøen året rundt.  

 

Kolmuleotolitt.jpg (7686 byte)

Ørestein fra kolmule. Brukes til aldersbestemmelse.

 

 

Til fiskeri.no

 

Kolmulekart.jpg (51471 byte)

Kolmulefoto2.JPG (13999 byte)

Kolmulediagram.jpg (34674 byte)

Sammenheng mellom fangst og bestand fra 1981 frem til i dag.

04.03.Slaatteroey05k.jpg (70763 byte)

Se bilder fra kolmulefiske

Til side om fiskeslag

fritid fiske fiskeutstyr fiskeredskap fluefiske fiskestang båt GPS ekkolodd bruktbåt
 

website counter