På fiskeri.no: Alt om kveite og kveitefiske. Bilder, film og tekst

Kveitas biologi. Størrelse, vekt, utbredelse, gyteområder og mer.

Kveitefiskets historie. Del 1 som omhandler fangst og bruk av kveite frem til år 1900.

Kveitefiskets historie. Del 2 som omhandler utvikling, ekspansjon, nedfisking og oppbygging av bestanden frem til vår tid.

En fiskehistorie om ei stor kveite av det slaget som ikke lar seg fange så lett. Historien er fortalt av Torstein Halsensen.

Levendefangst av kveite. Her er en bildeserie som viser hvordan ei stor kveite fanges levende for å bli brukt som stamfar i kveiteoppdrett.

Merking av kveite. Igjen er det Torstein Halstensen som er i aksjon. Denne gang fiskes kveite på line for å bli merket, og således bidra til å gi økt kunnskap om denne kjempefisken.

Diverse. Under tittelen "Fiskeobservasjoner" kommer det stadig inn bilder av spesielle fangster. Noe om kveite finner du også.

Filetering av kveite og annen flatfisk. Som fritidsfisker kan det være godt å kunne ta vare på fangsten slik at den kan tilberedes etter eget ønske.

Generelt om bruk av flatfisk. Råd til deg som får kveite og flyndre på fiskeredskapen.

Linefiske etter kveite. En flott film som viser haling av liner der man ikke kan klage på fangsten.

Kveite tatt på stang. Kanskje de fleste fritidsfiskeres drøm? Her er noen som fikk oppleve den.

Kveite tatt på line. Her er noen som tydeligvis har halt om bord ei kveite tidliger. Fin fangst.

Filetering av kveite. Også på andre siden av Atlanterhavet finnes det fiskere som kan filetere kveite.

Kveitefiske utenfor Alaska. Yrkesfiskere i aksjon med kveiteliner og solid fangst.

Til fiskeri.no