PARASITT TIL NYTTE? 

I slutten av 1950-årene var zoolog Bjørn Berland med på selfangst i Danmarkstredet og i Vesterisen. I to sesonger drev selfangstskuten håkjerringfiske på Øst-Grønland. Berland har gjort mange observasjoner og har mye data om håkjerring. Fremdeles - som pensjonist - er Berland opptatt av håkjerringa, og det er den generelle biologien og håkjerringas forplanting som interesserer ham. 

 

Nyttige snyltere?

Håkjerringa er plaget med dårlig syn, og det er parasitter som forårsaker problemet. Nesten alle håkjerringer har parastitt-angrep på det ene, eller på begge øynene, og dette skulle man tro var svært hemmende for fiskens evne til å skaffe seg mat. Flere håkjerring-interesserte og "hobbyzoologer" har undret seg over hvordan håkjerringa klarer å brødfø seg i dypet når synet er hemmet. I et TV-program ble det vist ei håkjerring som beviselig hadde skaffet seg fersk mat - den hadde mest sannsynlig vært på jakt til tross for at den anses som en treg og sterkt synshemmet skapning. 

 

Professor emeritus Bjørn Berland ved Universitetet i Bergen mener å kunne forklare hvordan dette henger sammen:

- De undersøkelser jeg har foretatt viser klart at de aller fleste håkjerringer har parasittangrep. Parasittene sitter fast på selve øyet. De er festet til øyet ved hjelp av to "armer". Det mest iøyefallende ved dem er de to lange eggsekkene som henger ut fra håkjerringøyet. Man kan spørre seg om hvorfor håkjerringa er så plaget med parasitter, eller om parasittene har noen funksjon? Det er jo svært spesielt at en haiart blir så sterkt infisert av denne type parasitt. Vi skal heller ikke overvurdere håkjerringas nytte av synssansen. I de mørke dyp den lever i spiller luktesansen en lagt viktigere rolle enn synet. 

Min teori går ut på at parasittene har en funksjon - at håkjerringa og parasittene lever et samliv til gjensidig nytte. Er det sannsynlig at denne trege haien livnærer seg av å jage fisk som antakelig oppnår en langt høyere hastighet? Håkjerringa er en rolig fisk, og er neppe i stand til å jage byttedyr over lengre avstander. I tillegg til å være ådseleter, bruker antakelig håkjerringa parasittene når den skal skaffe seg fersk mat. Når håkjerringa ligger rolig på bunn, vil eggsekkene til parasitten vifte ut fra øyet. Bevegelsene fra parasitten vil da lokker fisk bort til håkjerringas hode, og dermed kreves det bare en rask bevegelse av håkjerringa for å få fisken inn i gapet - ikke ulikt metoden som breiflabben bruker når den "fisker" med antennen sin, forklarer Berland. 

*

 

Hakjerringfoto2.jpg (23570 byte)

Hvorfor er håkjerringa så "plaget" med parasitter i øyet. Kanskje de gjør mer nytte for seg enn skade?

 

Historien om håkjerringfisket

Ansvarlig for innholdet: Magnus Tangen,  tlf. 52 81 80 33, e-post: fiskeri@fiskeri.no

website counter