Størjebruk fra Møre

Fartøy fra Møre som leverte fangst til Hordaland Fiskesalgslag 1952

PS! Fartøy fra Møre som leverte utelukkende til andre salgslag er ikke med.

Ivar Aspås

Flid

M 105 HP

Anders Eckhoff

Holmshorn

M 107 HP

Isak Isaksen

Rødving

M 12 HP

Ivar Rangøy

Barvåg

M 16 KD

Magnar Kjønnøy

Noregg

M 199 BS

J Rogstad

Sankey

M 36 HP

& Vattøy

Vattøy

M 44 U

S. Roald

Helan

M 5 V

Aksel Henriksen

Brødrene

M 6 GP

B. Tangen

Storsund II

M 69 SØ

Jan Slotlem

Tampen

M 72 KD

Charles Hasselø

Buafjell

M 76 BV

Knut Rangøy

Rangøy

M 80 KD

O Hoftran

Smyl

M 84 SM

Sverre Løvik

Havdønn I

M 9 NA

Paul Øsenvåg

Von 4

M 9 TV

Fartøy fra Møre som leverte fangst til Hordaland Fiskesalgslag i 1961

Ivar Aspaas

Flid

M 105 SM

Nils Holm

Bratvær

M 119 SM

Petter Kristoffersen

Rødving

M 12 SM

Ingar Iversen

Tording

M 303 SM

Johan Rokstad

Sankey

M 36 SM

Kristoffer Strand

Vågar

M 57 SM

Olai Hittran

Smyl

M 84 SM

Edvard Hammervold

Ingo

M 85 SM

 

Samtlige fartøy fra Møre som leverte fangst i 1977

Fartøy Reg. nr. Ant. fisk Antal kg. Ant. fangster
Orfjord M 18 AV 82 21985  4
Flid M 100 SM 56 14810 4
Siljo M 75 M 36 9444 1
Inger Hildur M 1 F 17 4834 1

 

Totalt 25 båter levert 2240 stk. 597195 kg på 71 fangster.

 

 

 

 

 

 

Ansvarlig for innholdet: Magnus Tangen,  tlf. 52 81 80 33, e-post: mtange@online.no