Taretråling vest av Karmøy i juli 2013

Høsting av tare har lange tradisjoner langs kysten, og for 60 år siden var det mange voksne og unge som var sysselsatt i denne næringen. Mottak av tare var det i de fleste fiskerihavnene. I dag er taretråling strengt regulert, og næringen sysselsetter ikke så mange. Likevel er alger (av ulike arter) en spennende ressurs som i fremtiden kan gi flere muligheter for vår langstrakte kyst. Bildene nedenfor viser "Stortaren" som tråler etter tare vest for Åkrehamn i juli 2013. Se evt. også andre bilder av høsting av stortare og fingertare fra 2002.

07stortaren13.JPG (44106 byte)

07stortaren13b.JPG (38075 byte)

07stortaren13c.JPG (45455 byte)

07stortaren13d.JPG (81926 byte)

Taregrabben er i sjøen Grabben slepes langs bunn Tråling Trålen (grabben) løftes opp

07stortaren13e.JPG (45872 byte)

07taretraaling13.JPG (39357 byte)

Tarefangst Grabben senkes * *

 Se flere bilder!

website counter