NORSK FISKERIHISTORIE - PÅ NETT

Tema /Link

Link

Snurpenotas historie 

Tenk å kunne ta stimer av sild, lodde, brisling og makrell på åpent hav. Fiskeredskapet fra Amerika vakte interesse i Norge, men det tok tid før det slo gjennom på fiskefeltene.

Jakten på brugda 

Historien om hvordan norske fiskere, helt frem til våre dager, har tatt opp kampen mot verdens nest største fisk.

The basking shark and the Norwegian hunt for this huge shark. 

English version

Håbrannfiske

Den smekre haien ble en populær eksportvare, men fangsten var usikker og fisket var utsatt ettersom det ofte foregikk langt til havs i små fartøy

The porbeagle shark and the Norwegian porbeagle fishery in words and photos. 

English version

Sildefiske ved Island

Da silda sviktet vestlandet i 1870, tok man snart opp et tilsvarende sildefiske ved Island. I nesten hundre år hentet vi store rikdommer fra islandsk farvann, og fisket ble drevet så langt at tre sildebestander kollapset.

Kampen for å tråle

Tyske og engelske damptrålere var skremmende effektive utenfor Norskekysten. Norske fiskere forbannet trålen og dens vesen, og det tok tid før trålfisket fikk fotfeste og aksept i de norske fiskeriene.

Asdic - akustisk revolusjon

Silda kom med "Devold og Sarsen" men Devold tok i bruk militær teknologi som skulle skape en ny akustisk revolusjon for norske fiskerier.

De første ekkolodd

De trodde det var trolldom da en brislingsnurper fant fisk "overalt". Magien lå imidlertid i at det første ekkoloddet var kommet til Norge.

Kveitefiske i tidligere tider

Kveitefiske er en historie om et nesten religiøst forhold mellom fiskere og fisk. Moderne redskaper gav enorme fangster, men avslørte hvor sårbar kveita er.

Silda, fiskerne og forskerne

Det tok oss lang tid å lære å kjenne silda. Vi ble stadig klokere, og trodde vi hadde funnet ut alt da det viste seg at vi ikke kjente dens begrensning

Størjefiske

Norske fiskere lærte å temme den sydeuropeiske muskelbunten, og størjeeventyret tok til for alvor. Størjefeber herjet, men fisket ble mer usikkert.

Fiske etter håkjerring

Den er stor, lever dypt og sportsfisker elsker den. Yrkesfiskene ville ha dens verdifulle lever, men senere ble den fisket fordi den var uønsket.

Ansvarlig for innholdet: Magnus Tangen

Google
 
Web www.fiskeri.no

website counter